24 มกราคม 2020
สาระ-ความรู้ ลูกลื่น โรลเลอร์บอล เจล และหมึกซึม: เลือกปากกาชนิดไหนดี?

ลูกลื่น โรลเลอร์บอล เจล และหมึกซึม: เลือกปากกาชนิดไหนดี?

หนึ่งในคำถามสำคัญของผู้ที่พยายามเลือกปากกา ไม่ว่าจะเป็นด้ามโปรดสำหรับเขียนในชีวิตประจำวัน หรือด้ามพิเศษสำหรับออกงาน คือมีปากกาชนิดไหนให้เลือกบ้าง และจะเลือกอย่างไรดี

ไรท์ติ้งอินไทย จึงขอนำเสนอบทความแนะนำชนิดของปากกาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้เริ่มต้นสนใจเลือกปากกาอย่างพิถีพิถันครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบลูกลื่น โรลเลอร์บอล เจล หรือหมึกซึม

ลูกลื่น โรลเลอร์บอล และเจล: ความเหมือนที่แตกต่าง

ปากกาลูกลื่น (ballpoint) ปากกาโรลเลอร์บอล (rollerball) และปากกาเจล (gel ink) นั้น เป็นปากกาสามชนิดที่แยกออกจากกันได้ยาก (โดยเฉพาะปากกาลูกลื่น และโรลเลอร์บอล ที่ชื่อภาษาอังกฤษชวนให้สับสนในบางกรณี) และหากเป็นปากกาไม่แพงแล้ว ปากกาสามชนิดนี้ก็มักวางขายปนกันอยู่ตามชั้นปากกาทั่วไป

หัวปากกาลูกลื่น (Public Domain)

เหตุผลที่ปากกาสามชนิดนี้มักไม่ค่อยถูกแยกออกจากกัน คือปากกาทั้งสามชนิดใช้กลไกเหมือนกัน กล่าวคือบริเวณหัวปากกามีลูกบอลลูกเล็กๆ ที่จะกลิ้งเมื่อถูกเขียนกับกระดาษ เพื่อให้น้ำหมึกบริเวณไส้ปากกาสามารถไหลลงมาตามปกติได้

ชิ้นงานเขียนจากปากกาลูกลื่น ปากกาเจล และปากกาโรลเลอร์บอล

ทว่า ความแตกต่างของปากกาทั้งสามชนิดนี้คือ

 • ปากกาลูกลื่น (Ballpoint pen) ใช้หมึกที่ข้น แต่แห้งไว ส่วนผสมหลักของหมึกมักเป็นสารให้สีละลายในสารเคมีที่กันน้ำ (เช่น น้ำมัน) ทำให้เมื่อหมึกปากกาแห้งแล้วสามารถทนน้ำได้
  • ปากกาลูกลื่นเป็นปากกาที่ต้องบำรุงรักษาน้อยที่สุด เมื่อเทียบอายุการใช้งานแล้วใช้งานได้นานกว่าปากกาเจลและปากกาโรลเลอร์บอล ทั้งในแง่ความยาวในการเขียน และอายุของหัวก่อนหมึกจะแห้ง
  • ปากกาลูกลื่นส่วนมากจะกันน้ำ แต่ไม่กันสารละลายอื่น เช่นแอลกอฮอล์
  • ด้วยความที่หมึกของปากกาลูกลื่นข้นมาก ทำให้ได้เส้นที่ไม่สม่ำเสมอในการเขียนบางครั้ง
 • ปากกาเจล (Gel pen) ใช้หมึกที่เกิดจากการผสมผงหมึก (Dye) เข้ากับสารละลายจำพวกน้ำ โดยมีส่วนผสมของผงหมึกในอัตราที่สูง (ทางเคมีไม่เรียกว่าการละลาย แต่เรียกว่าการแขวนลอย) ทำให้ได้หมึกที่ข้นหนืด (แต่ไม่เท่าปากกาลูกลื่น)
  • เมื่อเทียบกับปากกาลูกลื่นแล้ว ปากกาเจลให้เส้นที่ลื่นกว่า
  • ด้วยความที่หมึกปากกาเจลเกิดจากการผสมผงหมึกในปริมาณที่เยอะ ทำให้หมึกปากกาเจลมีความทึบ จึงพบหมึกปากกาเจลพิเศษที่สามารถเขียนบนวัสดุสีดำได้ (เช่นปากกาเจลสีเงินหรือทอง)
  • และด้วยความที่หมึกปากกาเจลใช้เวลาแห้งนานกว่าปากกาลูกลื่น จึงมีโอกาสที่จะเปื้อนกระดาษได้ง่ายกว่า
  • ปากกาเจลซึมไปหลังกระดาษได้ง่ายกว่าปากกาลูกลื่น
ปากกา Uni-ball Signo DX
ปากกา Uni-ball Signo DX ที่เป็นระบบหมึกเจล
 • ปากกาโรลเลอร์บอล (Rollerball pen) ตัวหมึกเป็นผงหมึกละลายน้ำ (กล่าวคือตัวสีและน้ำกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เหมือนปากกาเจลที่ผงหมึกไม่ละลายในตัวทำละลาย) ตัวหมึกมักมีความหนืดต่ำ และแห้งง่าย
  • เมื่อเทียบกับปากกาลูกลื่นแล้ว ปากกาโรลเลอร์บอลให้เส้นที่เรียบเนียนกว่ามาก เป็นผลมาจากการใช้หมึกที่ไม่หนืด
  • ปากกาแห้งไว เป็นผลมาจากการที่ใช้หมึกที่ไม่หนืดอีกเช่นกัน
  • หมึกซีมออกหลังกระดาษเยอะที่สุด เทียบกับปากกาสองชนิดข้างต้น (ลองดูตัวอย่างได้จาก Pen Heaven)
  • ด้วยความที่หมึกปากกาแห้งได้ง่าย ปากกาโรลเลอร์บอลแทบทุกยี่ห้อจึงมาในรูปแบบปากกามีฝาปิด ทำให้ยากที่จะพบปากกาโรลเลอร์บอลชนิดหมุน หรือชนิดกด ถึงแม้ภายหลังจะมีการพัฒนาปากกาโรลเลอร์บอลที่หมึกไม่แห้งเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ตาม

ปากกาหมึกซึม เก่าแต่ยังคงเก๋า

หัวปากกาหมึกซึม Caran d’Ache 849

ปากกาหมึกซึมเป็นปากกาชนิดแรกๆ ของโลก โดยพัฒนามาจากปากกาแบบจุ่มที่ไม่มีกลไกสำหรับกักเก็บหมึกในตัว (ปากกาแบบจุ่มจะใช้วิธีค่อยๆ เขียนค่อยๆ จุ่ม เมื่อหมึกที่ติดหัวปากกาหมด ก็ต้องจุ่มหมึกในขวดหมึกก่อนเขียนต่อ)

กลไกปากกาหมึกซึม (Public Domain)

โดยหลักแล้วปากกาหมึกซึมประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักสี่ส่วน ได้แก่

 • ตัวหมึก ปากกาแต่ละด้ามอาจมีกลไกการเติมหมึกต่างกันไป แต่โดยมากมักจะเป็นหลอดหมึก ทั้งแบบใช้แล้วทิ้ง (มีหมึกมาจากโรงงาน) หรือหมึกแบบหลอดสูบที่สามารถสูบหมึกใช้เองได้
  ทว่า มีปากกาบางชนิดที่มีกลไกสำหรับสูบหมึกฝังมาในตัวปากกา เรียกว่าปากกาชนิด piston-filling โดยมากปากกาชนิดนี้จะจุน้ำหมึกได้เยอะกว่าปากกาแบบใช้หลอดหมึก
 • ท่อส่ง เป็นท่อส่งหมึกเข้าไปสู่บริเวณรางหมึก
 • รางหมึก หรือฟีด เป็นบริเวณที่จะส่งหมึกออกมาให้สัมผัสกับบริเวณหัวปากกา
 • หัวปากกา หรือนิบ เป็นบริเวณที่ใช้เขียน อาจทำมาจากโลหะทั่วไปเช่นสเตนเลสอะลูมิเนียม หรือโลหะมีค่าจำพวกทอง โดยมากบริเวณปลายหัวปากกาจะมีการเคลือบโลหะอิริเดียมให้ปากกาเขียนง่าย
หัวปากกาหมึกซึม S.T. Dupont Fidelio
หัวปากกาหมึกซึม S.T. Dupont Fidelio

เหตุผลที่ทำให้ปากกาหมึกซีมยังได้รับความนิยมอยู่มีหลายเหตุผล เช่น

 • ลายมือดีขึ้น เป็นความรู้สึกหลังจากผู้เขียนใช้ปากกาหมึกซึมได้สักพัก พบว่าลายมือขณะเขียนออกมาดีมากขึ้น หลังจากการสอบถามผู้ใช้ปากกาหมึกซึมจำนวนหนึ่งก็พบว่ามีความคิดเห็นบางส่วนไปในทำนองเดียวกัน
 • ตัวเลือกปากกาที่มากขึ้น ปากกาหมึกซึมจากผู้ผลิตหลายยี่ห้อให้ความแตกต่างกันไป บางยี่ห้อมีปริมาณการไหลของน้ำหมึกมากและต่อเนื่อง เหมาะกับผู้ที่เขียนหนังสือเร็ว นอกจากนี้หัวปากกาของแต่ละยี่ห้อยังต่างกันไป หัวของปากกาบางรุ่นให้เส้นที่หนาขึ้นตามแรงกด (มักเรียกว่า flex pen) และอาจพบหัวปากกาชนิดอื่น เช่นปากกาหัวตัด ปากกาหัวปรับขนาดได้ (fude nib) เป็นต้น
 • ตัวเลือกของหมึกที่มากขึ้น ทีมงานไรท์ติ้งอินไทยพยายามที่จะนำหมึกปากกาชนิดและรูปแบบต่างๆ มารีวิวอยู่บ่อยๆ ด้วยความเชื่อว่าหมึกแต่ละสีสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้ใช้ปากกาได้ (เช่นหมึกสีเขียวที่แสดงถึงความเพี้ยน) ปากกาหมึกซึมมีหมึกให้เลือกใช้หลายยี่ห้อและหลายสี โดยไม่จำกัดว่าต้องใช้หมึกยี่ห้อเดียวกับผู้ผลิตปากกาเท่านั้น (เช่นหมึกของ Diamine ที่มีราคาไม่แพง และมีสีให้เลือกเป็นจำนวนมาก)
 • เป็นสัญลักษณ์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าปากกาหมึกซึมมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับปากกาชนิดอื่น ปากกาหมึกซึมจึงเป็นเครื่องแสดงฐานะในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปากกาหมึกซึมจากผู้ผลิตในตลาดหรูหรา (เช่น Montblanc หรือ S.T. Dupont — ทั้งนี้ผู้ผลิตทั้งสองเจ้าผลิตปากกาในตลาดหรูหราชนิดอื่น ที่ไม่ใช่ปากกาหมึกซึมด้วย)

ทั้งนี้ทั้งนั้น ปากกาหมึกซึมมีข้อควรพึงระวังก่อนการใช้ดังนี้

 • ต้องมีเวลา ปากกาหมึกซึมเป็นปากกาที่ต้องใช้เวลา ทั้งความเคยชินในการหัดเขียนช่วงแรก และเวลาเตรียมปากกาก่อนใช้ เช่นการเติมหมึก
 • ต้องดูแล ปากกาหมึกซึมเป็นปากกาที่กลไกภายในค่อนข้างละเอียดอ่อน ตัวปากกาต้องหมั่นล้างให้ถูกวิธีตลอดเวลาเพื่อลดโอกาสการอุดตันของหมึก
 • ต้องทะนุถนอม กลไกของปากกา โดยเฉพาะหัวปากกา มีความบอบบาง การเปลี่ยนและซ่อมปากกาในบางครั้งอาจแพงเทียบเท่าการซื้อปากกาด้ามใหม่
 • ต้องพิถีพิถัน ปากกาหมึกซึมอาจไม่สามารถเขียนได้ดีบนกระดาษทุกชนิด โดยเฉพาะกับกระดาษที่บาง (เช่นกระดาษ 70 แกรม ที่เมื่อเขียนแล้วน้ำหมึกจะซึมออก ทำให้หมึกทะลุกระดาษ และได้งานเขียนที่เส้นใหญ่) อย่างไรก็ดีทีมงานเชื่อว่าการใช้กระดาษดีๆ (อาจจะไม่ต้องเป็นกระดาษอย่างแพง ขอเพียงเลือกกระดาษสำนักงานทั่วไปที่แกรมหนาในระดับหนึ่ง) คู่กับปากกาดีๆ เป็นสิ่งที่พึงกระทำอยู่แล้ว

แต่หากเข้าใจข้อจำกัดของปากกาหมึกซีมแล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าการใช้ปากกาหมึกซึมจะทำให้ผู้เริ่มหัดใช้หลงรักกับการเขียนได้ไม่ยากครับ และปากกาหมึกซึมเองก็เริ่มกลับมาเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ด้วย

สรุป: เลือกที่เหมาะสมกับตนเอง

 • หากไม่ต้องการบำรุงรักษา ไม่ใส่ใจอะไรนอกจากเขียนได้ก็พอ ปากกาลูกลื่นเป็นปากกาที่เหมาะที่สุด ต้องการการบำรุงรักษาต่ำถึงต่ำมาก (ทิ้งทันทีหากเป็นปากการาคาไม่แพง และเปลี่ยนไส้เก่าทิ้งหากเป็นปากกาเปลี่ยนไส้ได้) ตัวหมึกเขียนทน แต่ให้เส้นที่ไม่ประณีตสักเท่าไหร่ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของปากกาด้วย)
 • หากต้องการเครื่องเขียนที่ดีขึ้นอีกระดับ ปากกาโรลเลอร์บอลและปากกาเจลเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ปากกาสองชนิดนี้อาจจะมีต้นทุนการบำรุงที่เยอะกว่าปากกาหมึกซึม (เช่นหมึกหมดไวขึ้น ต้องหมั่นเขียนกันหัวปากกาแห้ง) แต่ในมุมมองของผู้เขียน ปากกาสองชนิดนี้ให้เส้นที่ดีกว่าปากกาลูกลื่น
 • หากต้องการเริ่มกระโดดเข้าสู่โลกของเครื่องเขียน ปฏิเสธไม่ได้ว่าปากกาหมึกซึมเป็นปากกาชนิดที่เหมาะ ด้วยตัวเลือกทั้งหมึกและปากกาที่หลากหลาย ทำให้การตัดสินใจเลือกปากกาที่เหมาะกับผู้ใช้ทำได้ง่ายกว่าปากกาชนิดอื่นๆ

ไรท์ติ้งอินไทย จะพยายามสรรหาปากกาที่ทีมงานเชื่อมั่นในคุณภาพมารีวิว เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อในการเลือกปากกาที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดต่อไปครับ

Sirakorn Lamyaihttp://srakrn.me
ด้วยความที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ศิระกรจึงพยายามมองการซื้อปากกาแต่ละด้ามเป็น "การลงทุน" และอยู่ในโลกของการพยายามหาปากกาที่ค่าตัวไม่แพงแต่มีคุณภาพสูงมาใช้เรื่อยๆ ถึงกระนั้น ศิระกรก็กำลังพยายามกระโดดไปโลกของปากกาในฐานะเครื่องประดับ และหวังว่าจะได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง

ติดตามเราบน Facebook

เนื้อหายอดนิยม

4 ร้านเครื่องเขียนแห่ง “สามย่านมิตรทาวน์” ที่ไม่ควรพลาด

สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) จุดนัดพบแห่งใหม่เปิดตัวแล้ว ไรท์ติ้งอินไทยขอแนะนำ 4 ร้านเครื่องเขียนที่ตั้งอยู่ในห้าง สำหรับผู้ชื่นชอบที่ไม่ควรพลาด

รีวิว ปากกาหมึกเจลมูจิ (MUJI Gel Pen) ของดีที่ซื้อให้ก็ได้ ใช้เองก็ดี

ไรท์ติ้งอินไทย พาท่านพบกับ รีวิวเครื่องเขียน ที่ครั้งนี้เป็น ปากกาหมึกเจลมูจิ (MUJI Gel Ink Pen) ยอดนิยม ที่เขียนได้ดี ใช้ง่าย ใช้เองก็ได้ ให้คนอื่นก็ดี

MUJI ประเทศไทย ประกาศปรับลดราคาเครื่องเขียน นักเรียนมีส่วนลดพิเศษ

นอกจากเพิ่งจะนำเอาปากกาหมึกซึมเข้ามา เมื่อวานนี้ MUJI ประเทศไทย ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ทางการ @MujiThailand ประกาศปรับลดราคาสินค้าในกลุ่มเครื่องเขียนลงทั้งหมด และเป็นการปรับลดราคาลงเป็นการถาวร ราคาสินค้าที่ปรับ มีตั้งแต่เครื่องเขียนธรรมดา เช่น ปากกาลูกลื่น หรือ ดินสอกด ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมบนโต๊ะทำงานและเครื่องเขียนอื่นๆ เช่น Pen Stand, ถาดใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนด้วย โดยเป็นการปรับราคาถาวร นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันที่...

แนะนำ 14 เครื่องเขียนดีเด่นสำหรับปีใหม่ 2019 ที่ไม่ควรพลาด!

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปากกาเป็นหนึ่งในสินค้าที่นิยมมอบให้กันเป็นของขวัญเนื่องด้วยหลายปัจจัย ทั้งความสามารถในการนำไปใช้จริง คุณค่าของตัวของขวัญที่ได้ให้ และที่สำคัญที่สุดคือปากกาบางรุ่นทำหน้าที่ในฐานะ "เครื่องแสดงฐานะ" ที่ผู้ให้สามารถมอบเป็นของล้ำค่าให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดี ไรท์ติ้งอินไทย จึงใช้โอกาสนี้ในการแนะนำปากกาสำหรับซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2019 ในทุกช่วงราคา โดยพิจารณาจากคุณภาพทุกด้าน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการเขียน (ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของตัวปากกา)

รีวิวปากกาหมึกซึม Montblanc Meisterstück 149

รีวิว Montblanc Meisterstück 149 ปากกาหมึกซึมในตำนานกับไรท์ติ้งอินไทย ปากกาที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของ เพื่อเป็นตัวแทนและเครื่องหมายของความสำเร็จในชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง