อภิธานศัพท์ และข้อกำหนดทางไวยากรณ์

Logo
ไรท์ติ้งอินไทย | Writing in Thai

สำหรับผู้เขียนที่ส่งบทความมาที่ไรท์ติ้งอินไทย ทางเว็บไซต์ขอให้ท่านยึดหลักการนี้ในการเขียนเพื่อความเสมอต้นเสมอปลายระหว่างบทความ ทั้งหลักไวยากรณ์ หลักการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน และหลักการถอดคำศัพท์

ข้อกำหนดนี้ดัดแปลงจากข้อกำหนดของ Blognone และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน 2561

หลักการเขียนโดยคร่าว

 • พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคกรรมวาจก (passive voice) ยกเว้นเสียแต่ต้องการเน้นกรรมเป็นพิเศษ
 • เขียนให้กระชับและได้ใจความ บทความที่ยาว แต่อัดแน่นด้วยสาระและไม่พรรณนามากจนเกินควรนั้นแตกต่างกับบทความที่ไม่กระชับ
 • อย่าลังเลที่จะเขียนด้วยสำนวนของตัวเอง ไรท์ติ้งอินไทยเคารพในความแตกต่างของผู้เขียนแต่ละท่าน และเชื่อว่าความหลากหลายทางสำนวนภาษาและความคิดเป็นหนึ่งในสิ่งที่เว็บไซต์ของเราภาคภูมิใจ

หลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

การเว้นวรรคระหว่างคำและประโยค

 • ขอให้เว้นวรรคระหว่างประโยคตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อความติดกันมากจนเกินไป
 • เว้นวรรคระหว่างคำไทยและคำอังกฤษ
 • เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและคำ

ตัวอย่าง: “บริเวณ nib ของปากกามีการประดับลายพร้อมตัวเลข 1911 แบบสลักนูนต่ำ ซึ่งทีมงานมองว่าเป็นลายที่เข้ากับการออกแบบของปากกา”

การเว้นวรรคเครื่องหมายวรรคตอน

 • วงเล็บและเครื่องหมายคำพูด (quotation marks) ให้เว้นวรรคเฉพาะข้างนอก และไม่เว้นวรรคข้างใจ
  • ตัวอย่างการเขียนที่ถูก:
   • …บริเวณปลอกปากกามีคลิปหนีบ (แหนบปากกา) สี่เหลี่ยม…
   • …ชูจุดเด่นของความ “ไม่มียี่ห้อ” เป็นหลัก…
  • ตัวอย่างการเขียนที่ผิด:
   • …บริเวณปลอกปากกามีคลิปหนีบ(แหนบปากกา)สี่เหลี่ยม… (ไม่เว้นข้างนอก จึงผิด)
   • …บริเวณปลอกปากกามีคลิปหนีบ( แหนบปากกา )สี่เหลี่ยม… (เว้นข้างใน และไม่เว้นข้างนอก จึงผิด)
   • …ชูจุดเด่นของความ ” ไม่มียี่ห้อ ” เป็นหลัก… (เว้นข้างใน จึงผิด)
 • สำหรับจุลภาค (comma) ปรัศนีย์ (question mark) และอัศเจรีย์ (exclamation mark) ให้เว้นวรรคข้างหลังโดยไม่ต้องเว้นวรรคข้างหน้า อย่างไรก็ดีทั้งสามเครื่องหมายไม่ใช่เครื่องหมายวรรคตอนตามธรรมชาติของภาษาไทย
  • ตัวอย่างการเขียนที่ถูก
   • …มีขนาด EF, F, M, และ B ให้เลือก…
   • …ในราคาถูกมาก! ทั้งนี้…
   • …ทีมงานมีคำถามว่าการรับประกันจะเป็นอย่างไรต่อไป? เมื่อ…
  • ตัวอย่างการเขียนที่ผิด
   • …มีขนาด EF , F , M , และ B ให้เลือก… (เว้นด้านหน้า จึงผิด)
   • …ในราคาถูกมาก!ทั้งนี้… (ไม่เว้นด้านหลัง จึงผิด)
 • ไม้ยมก สามารถเลือกเขียนได้สองแบบ
  • หากต้องการเขียนแบบราชบัณฑิตยสถาน ให้เว้นวรรคทั้งหน้าและหลัง
   • ตัวอย่างการเขียนที่ถูก: …พิมพ์ลายจุดถี่ ๆ บนหัวปากกา…
  • หากต้องการเขียนแบบสมัยนิยม (เพื่อการตัดคำที่ถูกต้อง) ให้เว้นวรรคเฉพาะด้านหลัง
   • ตัวอย่างการเขียนที่ถูก: …พิมพ์ลายจุดถี่ๆ บนหัวปากกา…
 • ยัติภาค (dash) ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลัง อย่างไรก็ดียัติภาคไม่ใช่เครื่องหมายวรรคตอนตามธรรมชาติของภาษาไทย
  • ตัวอย่างการเขียนที่ถูก
   • …หัวปากกาขนาด M–ซึ่งมักใหญ่เทียบเท่าขนาด F จากฝั่งยุโรป–ให้ความรู้สึกในการเขียนที่ดี…

การถอดศัพท์และการสะกดคำเฉพาะ

ขอให้ยึดหลักการดังนี้

C

 • Caran d’Ache
  • ถอดเป็น “ฆารันดาช” (ตามการสะกดของตัวแทนจำหน่าย)
  • ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังอะพอสทรอฟี
  • ใช้ตัว d เล็ก
 • clip
  • ถอดความเป็น “คลิปปากกา” หรือ “คลิปหนีบปากกา”
  • แปลความเป็น “แหนบปากกา”
 • Cross
  • ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวหน้า

F

 • Faber-Castell
  • ถอดเป็น “เฟเบอร์-คาสเทล”
  • มีขีดคั่น
  • สะกดตัว C พิมพ์ใหญ่

G

 • Graf von Faber-Castell
  • สะกด “von” ด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
  • มีขีดคั่น
  • สะกดตัว C พิมพ์ใหญ่

L

 • LAMY
  • ถอดเป็น “ลามี่”
  • สะกดด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
 • line variation
  • แปลเป็น “น้ำหนักเส้น”

M

 • Meisterstück
  • ให้เขียนตัว ü ด้วย diaeresis (กล่าวคือใส่จุดสองจุดด้านบน)
 • Montblanc
  • ถอดเป็น “มงบลังต์” ไม่ใช่ “มองบลังต์”
 • MUJI
  • สะกดด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

N

 • nib
  • แปลเป็น “หัวปากกา”

P

 • Paper Mate
  • ถอดเป็น “เปเปอร์เมท” โดยสะกดติดกัน (ตามการสะกดของตัวแทนจำหน่าย)
  • ภาษาอังกฤษเขียนไม่ติดกัน สะกด P และ M ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
 • Pilot
  • ถอดเป็น “ไพล็อต”
 • Promotion
  • ถอดเป็น “โปรโมชัน” โดยไม่มีไม้เอก

R

 • Rotring
  • ถอดเป็น “โรตริง” ตามวิธีการอ่านที่ถูกต้อง โดยอาจเสริมความเข้าใจผิดของการอ่านคำว่า “ร็อตติ้ง” ในบทความด้วย

U

 • Uni-Ball
  • ถอดเป็น “ยูนิ-บอล”
  • ใช้ตัว B พิมพ์ใหญ่
  • มีขีดคั่น

W

 • Waterman
  • ถอดเป็น “วอเตอร์แมน”
 • waterproof
  • ใช้สำหรับกรณีที่หมึกกันน้ำได้โดยสมบูรณ์แบบ ไม่มีหมึกเลือนออกมาเมื่อโดนน้ำ
  • แปลเป็น “การกันน้ำ”
 • water resistant
  • ใช้สำหรับกรณีที่หมึกเลือนออกมาเมื่อโดนน้ำ แต่ยังสามารถอ่านข้อความบนกระดาษได้
  • แปลเป็น “การทนน้ำ”