13 กรกฎาคม 2024

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายเกี่ยวกับการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของไรท์ติ้งอินไทย

เว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย (Writing.in.th) ดำเนินการโดยทีมงานที่ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเขียนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ

เพื่อความชัดเจนสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทีมงานไรท์ติ้งอินไทย จึงขอแจ้งเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว (Privacy Policy) ถึงนโยบายการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ของทีมงาน ข้อมูลที่เก็บและใช้งาน

นโยบายโดยรวม

เว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย มีนโยบายในการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อมูลของท่านที่จะถูกเก็บมีเพียงข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน พื้นที่หรือประเทศของท่านที่เข้าชม และระยะเวลาที่การใช้เช้าชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีที่สุดอยู่เสมอ
ทีมงานใช้บริการของ WordPress ที่เป็นตัวสถิติหลัก, JetPack ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ WordPress และ Google Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชม
ทีมงานจะไม่มีการเก็บข้อมูลอื่น เช่น รหัสประจำเครื่อง ที่อยู่อาศัย อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Usage)

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลเอาไว้ เพื่อให้ประสบการณ์และบันทึกข้อมูลการเข้าชมบางอย่างเอาไว้ภายในเครื่องของท่าน

เว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทยใช้คุกกี้ผ่าน WordPress เฉพาะบันทึกการเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ที่เป็นของทีมงานเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เข้าชมแต่อย่างใด ดังนั้นโดยตัวเว็บไซต์เองจึงไม่ได้มีการใช้คุกกี้นอกเหนือไปจากทีมงาน

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์มีการใช้บริการอื่นอย่างเช่น Facebook Comments และบริการโฆษณาจากผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งข้อกำหนดของการใช้คุกกี้อาจแตกต่างไปจากเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเหล่านี้เกี่ยวกับการใช้คุกกี้เพิ่มเติม การใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น

เว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย มีการใช้บริการอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

  1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาของเว็บ
  2. เพื่อช่วยให้เราเข้าใจและวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้าชมในช่วงเวลาต่างๆ

ทีมงานใช้บริการของ Google Analytics เป็นหลัก ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการเก็บข้อมูลแตกต่างจากนโยบายหลักของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามทีมงานจะใช้มาตรวัดเก็บข้อมูลที่น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าชมถูกเปิดเผยข้อมูลจากบริการเหล่านี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การรักษาความปลอดภัย

ทีมงานไรท์ติ้งอินไทย มีความใส่ใจและความกังวลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา ทีมงานใช้มาตรฐานการเข้ารหัส SSL ของ Let's Encrypt ในการเข้ารหัสข้อมูลตลอดการส่ง อย่างไรก็ตามทีมงานไม่อาจรับประกันความปลอดภัยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคระหว่างทางจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน หรือหน่วยงานรัฐ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงความปลอดภัยของเว็บโดยใช้เทคนิคขั้นสูง
อย่างไรก็ตาม ทีมงานพยายามจะรักษาความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น และสิทธิของเยาวชน

ทีมงานอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น การคลิกเข้าไปยังลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น ผู้ชมจะเข้าสู่เว็บไซต์นั้นซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยทีมงานของเรา ดังนั้นแล้วทางทีมงานจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้นให้ดี และเราไม่มีสิทธิในการควบคุมเนื้อหา นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ตลดจนถึงแนวทางการจัดการข้อมูล สิทธิส่วนบุคคลของเด็ก
บริการของเราไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับเด็กอายุที่ต่ำกว่า 13 ปี และไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ จากเยาวชนเหล่านี้ หากเราตรวจพบ เราจะทำการลบทิ้งทันที หากท่านเป็นผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ และเด็กภายใต้การดูแลหรือปกครองของท่านมีการให้ข้อมูลกับเรา โปรดกรุณาติดต่อเราที่ contact@writing.in.th เพื่อให้เราจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อ

เว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย อาจมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลในอนาคต ดังนั้นแล้วทางทีมงานจึงขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อยู่เป็นระยะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีมงานจะแจ้งกับผ่านการโพสต์นโยบายในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงใดมีผลทันทีเมื่อถูกประกาศใช้บนเว็บ
ท่านสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ที่ contact@writing.in.th
วันที่ 15 มีนาคม 2561