นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

Logo
ไรท์ติ้งอินไทย | Writing in Thai

ความนำ

นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้นี้ มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ หน้าผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการรายชื่อหรือบุคคลที่สาม (เช่น หน้าเพจ Facebook หรือ YouTube) รวมถึงแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่เข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการรายอื่น ที่ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย” หรือ “เว็บไซต์ฯ” โดยดำเนินการอยู่ภายใต้ทีมงานไรท์ติ้งอินไทย (จากนี้จะเรียกว่า “ทีมงาน”) อันประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่สนใจเครื่องเขียน

การเข้าใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย รวมถึงบริการต่อเนื่อง จะถือว่าท่านได้ยอมรับในแนวนโยบายของทางเว็บไซต์ฯ และอนุญาตให้ทางเว็บสามารถใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของท่านได้ อย่างไรก็ตามหากท่านปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ท่านสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวผ่านระบบของเว็บไซต์ฯ หรือเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยท่านยอมรับว่าอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ฯ และแพลตฟอร์มอื่นตามปกติ

นโยบายนี้จะแจกแจงว่า คุกกี้คืออะไร คุกกี้ที่เราใช้งานมีอะไรบ้าง อายุการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อะไรคือคุกกี้ (cookie)

คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกบันทึกเอาไว้ในอุปกรณ์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถแสดงเว็บไซต์ที่ใช้งานคุกกี้ได้ ทั้งหมดนี้ดำเนินไปในขณะที่คุณกำลังเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยปกติแล้วคุกกี้จะประกอบไปด้วยชื่อของเว็บไซต์ อายุของคุกกี้ที่จะใช้งานจากเครื่องได้ และค่าสุ่มจำเพาะเพื่อระบุตัวตนของคุกกี้

การใช้งานและประโยชน์ของคุกกี้

โดยทั่วไปแล้ว การใช้งานคุกกี้มีไว้เพื่อทำให้ประสบการณ์ในการเข้าชมเว็บไซต์ดีขึ้น เช่น จดจำการตั้งค่า การล็อคอิน หรือการแสดงเนื้อหาที่ตรงใจกับผู้เข้าชม (ซึ่งก็คือท่าน) นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการเก็บสถิติผู้เข้าชม หน้าที่เข้าชม เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปวางแผนงานของทีมงานได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถทำให้ทีมงานระบุตัวตนของท่านได้ และทีมงานไม่มีทางทราบว่าคุกกี้ตัวใด หมายถึงผู้ใช้คนใดบนอุปกรณ์ใด

คุกกี้ที่เว็บไซต์เรียกใช้งาน

เว็บไซต์ฯ มีการเรียกใช้งานคุกกี้เพียงประเภทเดียว คือ “persistent cookie” กล่าวคือเป็นคุกกี้แบบที่อยู่ในอุปกรณ์ที่นานกว่าปกติ ท่านสามารถลบออกจากระบบเองได้ โดยอายุของคุกกี้จะอยู่ที่ตัวคุกกี้และเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

อย่างไรก็ดี เว็บไซต์ฯ ไม่มีการใช้ pixel tag หรือ clear gif เพื่อเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของท่านแต่อย่างใด

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ฯ

คุกกี้ที่เว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย เรียกใช้งานในขณะนี้ มีสองประเภท คือ

 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (strictly necessary cookies) ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ฯ ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น การจดจำการกระทำก่อนหน้านี้ การเลือกเครื่องแม่ข่ายที่สามารถโหลดข้อมูลได้เร็วที่สุด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ระบุตัวตนของท่านได้ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงานอาจส่งผลกับประสิทธิภาพการเข้าชมเว็บไซต์ฯ ได้
 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (performance cookie) เพื่อให้เข้าใจว่าผู้ใช้งานเช่นท่าน มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ฯ อย่างไร โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ซึ่งมีการเข้าชมเว็บ เวลาที่ใช้ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อผิดพลาดต่างๆ  คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ระบุตัวตนของท่านได้ และข้อมูลที่ได้มาจะไม่สามารถระบุตัวตนได้

คุกกี้บุคคลที่สาม (third-party cookies)

แม้โดยการออกแบบเว็บไซต์ เราจะทำตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ฯ แต่บริการบางอย่างเว็บไซต์จำเป็นต้องพึ่งพิงบริการของบริษัทภายนอก โดยมีบริการที่อาจจะมีคุกกี้ดังต่อไปนี้

 1. Jetpack for WordPress โดย Automattic
 2. Google Analytics โดย Google
 3. Google Adsense โดย Google
 4. Facebook Comment โดย Facebook
 5. Facebook Like Box โดย Facebook
 6. iThemes Security โดย iThemes
 7. Google Captacha โดย Google ผ่าน Google Captcha (reCAPTCHA) โดย BestWebSoft
 8. YouTube Tracking โดย YouTube
 9. Facebook Pixel โดย Facebook
 10. Amazon Affiliates โดย Amazon
 11. Cloudflare CDN โดย Cloudflare

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ฯ คุณอาจได้รับคุกกี้จากเว็บไซต์หรือองค์กรเหล่านี้ ทางทีมงานได้พยายามกำหนดและการตั้งค่าทั้งหมดให้อยู่ในมาตรฐานของกฎหมาย GDPR กล่าวคือ เลือกที่จะกำหนดค่าต่างๆ ให้ต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการแต่ละรายมีนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้แตกต่างกันออกไป ทีมงานแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายของคุกกี้เหล่านั้น เพราะเป็นส่วนที่นอกเหนือจากการควบคุมของทีมงาน

การลบหรือควบคุมคุกกี้

เว็บเบราว์เซอร์มักยอมรับการใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่หากท่านไม่ยินยอมหรือต้องการให้ลบคุกกี้ออก ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของเว็บเบราว์เซอร์เหล่านั้นได้โดยทันที ทั้งนี้ ระบบอาจจะมีการอ่านคุกกี้บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งย่อมต้องการคุกกี้ที่แตกต่างกันออกไป

ทั้งนี้ การปิดการใช้คุกกี้บางตัวอาจมีผลกระทบต่อเว็บไซต์ฯ ได้ เช่น การโหลดที่ช้าลง หรือการทำงานบางส่วนที่ไม่สามารถทำได้

ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561