31 พฤษภาคม 2024

ทีมงาน บรรณาธิการ และนักเขียน

ไรท์ติ้งอินไทย ประกอบไปด้วยทีมงานและนักเขียนจำนวนหนึ่ง ที่มาร่วมกันสร้างเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อสร้างเนื้อหาและสาระที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนร่วมกัน ภายใต้หลักการ อยากได้ต้องทำเอง

ทีมงานและบรรณาธิการหลัก

ทีมงานหลักของเว็บ ประกอบไปด้วยผู้ก่อตั้งและกองบรรณาธิการหลัก ดังต่อไปนี้
เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา คนเดินดิน เรียนจบรัฐศาสตร์ ชอบปากกามาตั้งแต่เด็กๆ แต่ไม่ค่อยได้บอกให้ใครรู้ เริ่มใช้ปากกาหมึกซึมมาตั้งแต่ระดับประถม และใช้ปากกาลูกลื่น Montblanc Generation เป็นปากกาประจำตัว เลิกใช้ปากกาหมึกซึมไประยะหนึ่งก่อนกลับมาใช้ใหม่เพราะเพื่อนฝูงชักชวน แต่ก็ยังวนเวียนกับปากการะดับพรีเมียมเช่นเคย
ด้วยความที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ศิระกรจึงพยายามมองการซื้อปากกาแต่ละด้ามเป็น "การลงทุน" และอยู่ในโลกของการพยายามหาปากกาที่ค่าตัวไม่แพงแต่มีคุณภาพสูงมาใช้เรื่อยๆ ถึงกระนั้น ศิระกรก็กำลังพยายามกระโดดไปโลกของปากกาในฐานะเครื่องประดับ และหวังว่าจะได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง

นักเขียน

เว็บยังประกอบไปด้วยนักเขียนที่เข้ามามีส่วนร่วมจากการส่งบทความหรือคำเชิญจากทางเว็บไซต์ นักเขียนมีสถานะของการเป็นสมาชิกของเว็บและถือเป็นอาสาสมัครเว็บ
ภคภัค คือ HR ที่สะสมปากกาหมึกซึมมาเป็นระยะเวลานาน ด้วยเป็นคนชอบจดบันทึกและวาดรูป พยายามค้นหาหมึกที่สวยงามและเหมาะสมกับงานเขียนต่างๆ
นักศึกษาวิศวกรรมป.โท ที่ไม่รู้ตัวว่าคลุกคลีกับปากกามานาน เริ่มจาก(โดนบังคับ)ใช้ปากกาหมึกซึมตั้งแต่ประถม มัธยมเริ่มควงปากกา ใช้ตั้งแต่ComSSAจนมาRSVP AMMX มหาฯลัยเริ่มใช้Lamy จนตอนนี้เริ่มติดใจกลับมาหาปากกาหมึกซึมอีกครั้ง

กิตติกรรมประกาศและคำขอบคุณ

เว็บไซต์ขอขอบพระคุณบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ที่ได้มอบสิ่งของเพื่อการรีวิวและพรีวิว โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
  • ธีรวีร์ จิตมหานิรันดร์ (หมึกปากกาหมึกซึม Pilot Iroshizuku ขนาด 15 มิลลิลิตร จำนวน 3 ขวด)
  • เมธาวิชย์ เมธาราษฎร์ (Moleskine Pokémon Limited Edition)