2 กรกฎาคม 2022
ประกาศของเว็บมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเครื่องเขียน จากสถานการณ์เศรษฐกิจ 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเครื่องเขียน จากสถานการณ์เศรษฐกิจ 2563

ไรท์ติ้งอินไทย ในฐานะสื่อมวลชนด้านเครื่องเขียนของประเทศไทย ตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาค ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19, สภาพการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงสถานการณ์โดยทั่วไปที่ไม่เอื้ออำนวยให้มีการเติบโตมากนัก

ทีมงานได้มีการปรึกษาหารือกัน และตระหนักว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ แม้เราจะเป็นเพียงกลไกฟันเฟืองขนาดเล็กของอุตสาหกรรม แต่มีคนจำนวนอีกมากที่อยู่ในวงการนี้ ไรท์ติ้งอินไทยจึงขอประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเครื่องเขียนในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (สิ้นสุดมาตรการนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2563) โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

  1. เว็บไซต์ จะทำการลงบทความโฆษณา (advertorial) ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจซื้อพื้นที่ โดยคิดค่าบทความเพียงชิ้นละ 100 บาท
  2. จะเปิดส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถส่งข่าวแถลง (Press Release) มาให้กับทางเว็บไซต์ลงได้โดยตรง แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะต้องไม่เชื่อมโยงเข้ากับลิงค์ใดเป็นพิเศษ (กำลังหารูปแบบที่เหมาะสม และจะแจ้งอีกครั้ง)
  3. การส่งสินค้ามาเพื่อรีวิว ทีมงานจะยังคงนโยบายเดิมคือไม่มีการเก็บค่ารีวิวในทุกกรณี หากสินค้านั้นไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อการโฆษณา ซึ่งจะเข้าเงื่อนไขข้อที่ 1

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านเครื่องเขียนสามารถใช้บริการนี้ได้ โดยติดต่อมาโดยตรงที่ contact@writing.in.th หรือช่องทางอื่นที่ทีมงานได้เปิดเอาไว้ โดยสงวนสิทธิสำหรับร้านขายปลีก หรือตัวแทนจำหน่าย ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าแบรนด์นั้นๆ จดทะเบียนประกอบการในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับร้านที่จำหน่ายสินค้ามือสอง จะต้องเป็นร้านค้าที่ได้รับความไว้วางใจ มีประวัติการดำเนินธุรกิจมายาวนานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป และไม่เคยมีประวัติในการรับ-ขาย ของที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

อนึ่ง เนื้อหาและบทความที่ส่งมา จะต้องไม่ทำอันตรายหรือสร้างผลกระทบให้กับเว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย รวมถึงเนื้อหาจะต้องเข้ากับวัตถุประสงค์หลักของเว็บ ที่ต้องการทำให้เว็บไซต์ไรท์ติ้งอินไทย เป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านเครื่องเขียนในประเทศไทย และเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านเครื่องเขียนที่เป็นกลางสำหรับผู้อ่านด้วย

ทีมงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใดๆ รวมถึงการสิ้นสุดและการขยายระยะเวลาของมาตรการนี้

ทีมงานไรท์ติ้งอินไทย
7 มีนาคม 2563

ทีมงานไรท์ติ้งอินไทย
Writing in Thai (ไรท์ติ้งอินไทย) เว็บไซต์รวบรวมเรื่องราวของ ปากกา ปากกาหมึกซึม และเครื่องเขียนอื่นๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ มีทั้งปากกาหมึกซึม ดินสอ ปากกาลูกลื่น ข่าว อัพเดต ความรู้ หมึก การเขียน รีวิว เทคนิค สาระและความรู้

ติดตามเราบน Facebook

เนื้อหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -