Montblanc เพิ่มลายและความสามารถใหม่ให้ Augmented Paper

Montblanc Augmented Paper
Montblanc Augmented Paper

Montblanc ประกาศเพิ่มลายพิเศษให้กับ Augmented Paper และความสามารถใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ สำหรับช่วงเทศกาลสิ้นปีในปีนี้

สำหรับลายที่เพิ่มขึ้นมา เป็นลายพรางสีเขียว-เทา (Green/Grey Camouflage), ลายพรางสีน้ำเงิน-เทา (Blue/Grey Camourflage) และสี Urban Spirit Racing ที่ใช้สีดำแล้วตัดกับสีแดง วัสดุหลักยังคงใช้เป็นหนังประทับลาย Satorial ให้สวยงามขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังประกาศเพิ่มความสามารถใหม่ที่เรียกว่า Live Mode โดยเมื่อผู้ใช้เปิดแอพ Montblanc Hub จากโทรศัพท์ที่ใช้กับ Augmented Paper สามารถดูสิ่งที่เขียนบนกระดาษใน Augmented Paper โดยทันทีได้เลย

สำหรับ Augmented Paper เป็นผลิตภัณฑ์ของ Montblanc ที่ออกในงาน IFA เมื่อเดือนกันยายน 2016 โดยเป็นสมุดจดพร้อมกับปากกา ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้เขียนข้อความบนกระดาษ และแปลงออกมาเป็นข้อความหรือลายเส้นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งต่อ โดยมีราคาจำหน่ายในต่างประเทศราว 25,000 บาท

ที่มา – Montblanc

Facebook Comments