26 พฤษภาคม 2020
สาระ-ความรู้ รู้จักกับ Fisher Space Pen ปากกาสำหรับใช้งานในอวกาศของสหรัฐอเมริกา

รู้จักกับ Fisher Space Pen ปากกาสำหรับใช้งานในอวกาศของสหรัฐอเมริกา

ผู้อ่านไรท์ติ้งอินไทยน่าจะเคยได้ยินมุกตลกในตำนานที่กล่าวไว้ว่า “หลังจากนักบินอวกาศของอเมริกาค้นพบว่าหมึกปากกาลูกลื่นจะไม่ยอมไหลบนอวกาศ สหรัฐฯ ก็ทุ่มงบประมาณร่วมหนึ่งล้านดอลลาร์ในการสร้างปากกาที่เขียนได้ในทุกสภาวะ ส่วนนักบินอวกาศรัสเซียใช้ดินสอ” ไรท์ติ้งอินไทยจึงขอพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับปากกา Fisher Space Pen ปากกาที่ถูกพัฒนาและวิจัยเพื่อให้เขียนได้ในทุกสภาวะ และเป็นปากกาที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเลือกใช้ในโครงการอวกาศมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่ออเมริกาไม่ได้ใช้ปากกา และไม่ใช่แค่รัสเซียใช้ดินสอ

ก่อนยุคเริ่มต้นของการใช้ปากกาบนอวกาศ ทั้งนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างก็ใช้ดินสอกันมาก่อนหน้านี้ โดยนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาจะได้รับชุดเครื่องเขียน ประกอบด้วยแท่นกระดาษพร้อมที่รัดกับหัวเข่า และดินสอหนึ่งด้าม ตัวดินสอจำเป็นต้องผูกกับแท่นเพื่อไม่ให้ลอยเคว้งคว้างไปในอวกาศ

ชุดเครื่องเขียนของโครงการ Friendship 7 (ภาพจากพิพิธภัณฑ์ยานบินและยานอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา)

แน่นอนว่าวิวัฒนาการของการเลือกดินสอก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต (ในสมัยนั้น) เลือกใช้ดินสอแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ในระยะแรกทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต เลือกใช้ดินสอไม้พร้อมที่เหลา อย่างไรก็ดีปัญหาที่เกิดขึ้นคือการใช้ดินสอประเภทนี้ก่อให้เศษฝุ่นของไส้ดินสอไม้ ตัวไม้ดินสอ และยางลบ เศษฝุ่นเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์จำพวกสวิตช์ แถมยังเป็นวัสดุไวไฟ
  • ต่อมาสหรัฐอเมริกาเลือกใช้ดินสอกด (mechanical pencil) ช่วยให้ไม่เกิดเศษไม้ในอวกาศ อย่างไรก็ดีเศษผงจากไส้ดินสอยังคงอยู่
  • ในทางกลับกันสหภาพโซเวียตเลือกใช้ดินสอเขียนกระจก (dermatograph) ที่ใช้ไส้เป็นวัสดุจำพวกขี้ผึ้ง แม้ไส้ขี้ผึ้งจะไม่ฟุ้งเป็นฝุ่น แต่การกำจัดเศษกระดาษที่พันรอบดินสอก็เป็นเรื่องยุ่งยาก และแน่นอนว่าดินสอประเภทนี้เขียนติดกระดาษได้ไม่ดีเท่ากับดินสอปกติ

ครั้งหนึ่งนาซ่าเคยจัดซื้อดินสอจำนวน 34 แท่งในราคา 4,382.50 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 128.89 ดอลล่าร์สหรัฐต่อด้าม แน่นอนว่าเกิดเสียงวิพากษ์ขึ้นเป็นจำนวนมากถึงความเหมาะสมของราคาจัดซื้อ

สู่ยุคของปากกา: ตอบโจทย์มากขึ้น แต่ยังไม่มากพอ

ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างพยายามหันไปใช้ปากกาแทนดินสอ ทางเลือกปากกาในท้องตลาด ณ ขณะนั้นมีอยู่ไม่มากนัก โดยต่างเลือกใช้ปากกาลูกลื่นทั่วไป ซึ่งยังทำงานได้ไม่ดีในทุกสถานการณ์อุณหภูมิ ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะพยายามเปลี่ยนมาใช้ปากกามาร์คเกอร์ในโครงการอะพอลโล แต่ก็ยังติดปัญหาการเขียนไม่ออกในบางสภาพความดันและอุณหภูมิ

ถือกำเนิด Fisher Space Pen ปากกาอวกาศ

ภาพประกอบสิทธิบัตรแรกของ Fisher Space Pen

ในปี 1948 Paul C. Fisher ก่อตั้งบริษัท Fisher Pen Company เพื่อมุ่งหวังจะผลิตปากกาทั่วไป จุดเปลี่ยนแรกที่ Fisher สร้างให้กับวงการปากกา คือการออกแบบไส้ปากกาที่สามารถใช้กับปากกายี่ห้อหลักๆ ได้ทุกยี่ห้อในขณะนั้นภายใต้ชื่อ Universal Refill Catridge

จุดมุ่งหมายของบริษัทในขณะนั้นมีเพียงการสร้างปากกาที่ดี บริษัทพยายามทดลองสร้างปากกาที่ “เขียนได้ดี” โดยมิได้คำนึงถึงสภาวะใดเป็นพิเศษ จนออกมาเป็นสิทธิบัตรเฉพาะในการผลิตปากกาของ Fisher

สิทธิบัตรหมายเลข #3285228 ของ Fisher เสนอแนวคิดการสร้างปากกาไว้หลายอย่าง โดยหลักแล้วอยู่ที่การออกแบบกลไกด้ามปากกาให้ทำหน้าที่อัดอากาศลงไปที่ไส้ปากกา เพื่อให้ความดันความดันในหลอดหมึกมากกว่าความดันภายนอก ส่งผลให้หมึกสามารถไหลออกมาได้อย่างเรียบลื่น โดย Fisher ตั้งชื่อรุ่นให้ปากกาด้ามนี้ว่า Fisher AG7

ทั้งนี้ทั้งนั้น ความสำเร็จในการออกแบบปากกา Fisher AG7 ไม่ได้อยู่แค่ที่เพียงกลไกการอัดอากาศ แต่มาจากหมึกชนิดใหม่และการออกแบบหัวบอลสำหรับปากกาควบด้วย แน่นอนว่าการสร้างปากกาด้วยวิธีการแบบใหม่ต้องใช้งบวิจัยจำนวนมาก Fisher ใช้งบประมาณร่วมหนึ่งล้านดอลล่าร์สหรัฐเพื่อพัฒนาปากกาด้ามนี้

หลังผ่านการทดสอบยาวนานกว่า 18 เดือนจาก NASA ปากกา Fisher Space Pen ก็ได้รับคัดเลือกให้ใช้งานบนภารกิจ Apollo 7 ของสหรัฐอเมริกา

Fisher Space Pen
กลไกการทำงานของปากกา Fisher รุ่นอัดอากาศภายใน (ภาพจาก Fisher Space Pen California)

การพัฒนาของ Fisher ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ในภายหลัง Fisher ได้พัฒนาปากกา Fisher CH4 ซึ่งใช้การอัดไนโตรเจนในด้ามปากกามาจากโรงงานแต่แรก ทว่าความพิเศษของปากกา Fisher CH4 อยู่ที่การเลือกใช้หมึกที่มีสถานะใกล้เคียงของแข็ง ที่จะไหลออกมาเป็นของเหลวก็ต่อเมื่อหมึกในด้ามปากกาถูกเฉือนด้วยแรงของหัวปากกาเท่านั้น นอกจากนั้น Fisher ยังเคลมว่ากลไกร่อง (socket) ที่เป็นเทคนิคทางวิศวกรรมของบริษัท ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ทำให้หมึกปากกาไหลออกมาเฉพาะเวลาเขียน

เมื่อรัสเซีย (เลิก) ใช้ดินสอ: สู่ยุคของปากกาในอวกาศ

หลังการพัฒนาของปากกา Fisher CH4, NASA ก็เลือกใช้ปากการุ่นดังกล่าวเป็นอุปกรณ์การเขียนสำหรับอวกาศ แทนที่ปากกา Fisher AG7 รุ่นเก่า และในขณะเดียวกัน สหภาพโซเวียตก็เปลี่ยนมาใช้ปากการุ่นนี้ มาตั้งแต่ปี 1969 บนโครงการ Soyuz

จนถึงปัจจุบันปากการุ่นนี้ ยังคงใช้ในโครงการอวกาศต่างๆ ทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

ปากกาที่ช่วยให้ภารกิจ Apollo 11 สำเร็จ

มีการเปิดเผยในภายหลังว่า ขณะที่อยูบนดวงจันทร์ ลูกเรือคนหนึ่งของภารกิจ Apollo 11 เผลอทำก้านสวิตช์หนึ่งตัวหัก เป็นสวิตช์ตัวที่ต้องใช้เพื่อส่งยานจากดวงจันทร์กลับสู่โลก เมื่อ Buzz Aldrin แจ้งศูนย์ควบคุมถึงปัญหานี้ ศูนย์ควบคุมที่โลกทดลองหักสวิตช์ในลักษณะเดียวกัน — ความท้าทายอยู่ที่ว่าขณะนี้นักบินอวกาศบนดวงจันทร์ไม่มีเครื่องมือใดเลย นอกจากปากกา Fisher AG7

ศูนย์ควบคุมจึงทดลองใช้ปากกา Fisher AG7 ในการดันกลไกของสวิตช์ที่หักขึ้นมา และพบว่าใช้การได้ดี จึงแนะนำให้ Buzz Aldrin ทำแบบนั้นเช่นกัน หลังเหตุการณ์นี้จึงมีคำเปรียบเปรยว่า “หากไม่มีปากกา Fisher AG7 นักบินอวกาศในโครงการ Apollo 11 คงไม่สามารถกลับมายังโลก”

เขียนเพื่อเปลี่ยนโลก

ปากกา Fisher AG7

ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปากการุ่นนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการวิศวกรรม ปากกาเป็นเครื่องมือหลักสำหรับคนทำงานไม่ว่าจะสายใด และภารกิจหลายอย่างของโครงการอวกาศอาจไม่สามารถสำเร็จได้หากนักบินอวกาศขาดเครื่องเขียนที่ทำงานได้ดีในสภาวะนอกโลก

หากมองย้อนกลับมาแล้ว ปากกาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ ทั้งเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และจดบันทึก ปากกาเป็นเครื่องมือชั้นดีในการ “เขียน” ประวัติศาสตร์ให้โลก และประวัติศาสตร์แห่งปากกามิได้มีแค่เรื่องราวของสิ่งที่ปากกาด้ามหนึ่งได้เขียนไว้ แต่ยังเป็นที่มาของปากกาด้ามนั้น ทั้งแง่ของความสำคัญ วิศวกรรม และจุดเปลี่ยนที่ปากกาด้ามหนึ่งได้สร้างไว้

ไรท์ติ้งอินไทยมุ่งจะเสนอเรื่องราวของปากกา ทั้งในแง่มุมของผลิตภัณฑ์ และประวัติศาสตร์ต่างๆ ของปากกาที่เปลี่ยนโลก ตามโอกาสอันเห็นสมควรต่อไป

เครดิตภาพประกอบและข้อมูล

Sirakorn Lamyaihttp://srakrn.me
ด้วยความที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ศิระกรจึงพยายามมองการซื้อปากกาแต่ละด้ามเป็น "การลงทุน" และอยู่ในโลกของการพยายามหาปากกาที่ค่าตัวไม่แพงแต่มีคุณภาพสูงมาใช้เรื่อยๆ ถึงกระนั้น ศิระกรก็กำลังพยายามกระโดดไปโลกของปากกาในฐานะเครื่องประดับ และหวังว่าจะได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง

ติดตามเราบน Facebook

เนื้อหายอดนิยม

รีวิว ปากกาหมึกเจลมูจิ (MUJI Gel Pen) ของดีที่ซื้อให้ก็ได้ ใช้เองก็ดี

ไรท์ติ้งอินไทย พาท่านพบกับ รีวิวเครื่องเขียน ที่ครั้งนี้เป็น ปากกาหมึกเจลมูจิ (MUJI Gel Ink Pen) ยอดนิยม ที่เขียนได้ดี ใช้ง่าย ใช้เองก็ได้ ให้คนอื่นก็ดี

รีวิวปากกาหมึกซึม Montblanc Meisterstück 149

รีวิว Montblanc Meisterstück 149 ปากกาหมึกซึมในตำนานกับไรท์ติ้งอินไทย ปากกาที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของ เพื่อเป็นตัวแทนและเครื่องหมายของความสำเร็จในชีวิต

เขียนสู้ COVID-19! แนะนำเครื่องเขียนดิจิทัลเพื่อการสอนออนไลน์

ไรท์ติ้งอินไทย พาไปพบกับตัวเลือกเครื่องเขียนดิจิทัล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงวิกฤติการแพร่เชื้อ COVID-19

รวมข้อมูล สถานที่ส่งซ่อม ปากกา เครื่องเขียน ในไทย

หลายครั้งที่เรามีเครื่องเขียนคู่ใจ ไม่ว่าจะเป็น ปากกา ปากกาหมึกซึม ดินสอกด ฯลฯ และเราก็ใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่เครื่องเขียนเหล่านี้ก็มักจะมีการสูญสลายตามเวลา สิ่งที่ต้องตามมาคือการเอาปากกาและเครื่องเขียนอื่นๆ เข้าซ่อม ไรท์ติ้งอินไทย จึงรวบรวมข้อมูลส่งซ่อมเครื่องเขียนคู่ใจ และนโยบายของการซ่อมสินค้าเหล่านี้มาให้ผู้อ่านใช้เป็นข้อมูลครับ (อัพเดตล่าสุด: 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

4 ร้านเครื่องเขียนแห่ง “สามย่านมิตรทาวน์” ที่ไม่ควรพลาด

สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) จุดนัดพบแห่งใหม่เปิดตัวแล้ว ไรท์ติ้งอินไทยขอแนะนำ 4 ร้านเครื่องเขียนที่ตั้งอยู่ในห้าง สำหรับผู้ชื่นชอบที่ไม่ควรพลาด

บทความที่เกี่ยวข้อง