Visconti เลิกผลิตหัวปากกาหมึกซึมแพลเลเดียม เปลี่ยนกลับเป็นทองคำ 18 กะรัต

ข่าวเก่าแล้ว แต่ยังถือเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทไม่ได้ประกาศ ทว่ามีผลใช้จริงแล้ว เมื่อ Visconti บริษัทผลิตเครื่องเขียนชั้นนำจากอิตาลี เลิกผลิตหัวปากกาหมึกซึมแพลเลเดียม 23 กะรัต (Dreamtouch Nib) และกลับไปใช้หัวปากกาที่ทำจากทองคำที่ความบริสุทธิ์ 18 กะรัตแทน

เรื่องนี้มีการกล่าวกันทั้งในกระทู้ของ Reddit แพลตฟอร์มกระทู้ออนไลน์ และ Fountain Pen Network ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้ว ก่อนที่จะถูกยืนยันโดยรายการ Write Now ตอนที่ 149 ของ The Goulet Pen Company ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ปากการุ่นแรกที่เปลี่ยนมาใช้หัวปากกาแบบ 18 กะรัตอย่างเป็นทางการคือรุ่น Voyager ที่ผลิตขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี ของบริษัท จากนั้นจึงเปลี่ยนปากการุ่นอื่นๆ ที่ใช้หัวปากกาที่ผลิตจากแพลเลเดียมกลายเป็นทองคำ 18 กะรัต ตามมาด้วย ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งแรก เพราะบริษัทเคยเปลี่ยนหัวปากกาเหล็กกล้าไร้สนิมมาแล้ว

สำหรับหัวปากกาแพลเลเดียม 23 กะรัตของ Visconti ที่เรียกว่า Dreamtouch Nib ถือว่าแทบจะเป็นผู้ผลิตรายเดียวในตลาดที่มี และมักได้รับการยอมรับจากนักรีวิว รวมถึงผู้ใช้ว่า เป็นหัวปากกาหมึกซึมที่ใช้งานได้ดีมาก และมักใช้ในปากการุ่นสำคัญของบริษัท เช่น Homo Sapiens เป็นต้น

ที่มา – The Goulet Pen Company – Write Now, Reddit, Fountain Pen Network

ภาพประกอบ Visconti Rembrandt

Facebook Comments