29 พฤศจิกายน 2020
สาระ-ความรู้ ข้อควรรู้และควรระวังว่าด้วยการพกปากกาไปเลือกตั้ง 2562

ข้อควรรู้และควรระวังว่าด้วยการพกปากกาไปเลือกตั้ง 2562

ในโอกาสที่เข้าใกล้มาถึงของการเลือกตั้งประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทยในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา (หากนับว่าการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช 2557 นั้นเป็นโมฆะ)

ท่ามกลางข้อกังวลและข่าวที่กระจายในโซเชียลมีเดียว่ามีการนำปากกาล่องหนมาใช้ในคูหาเลือกตั้ง อาจทำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้รับความกังวลและตัดสินใจนำปากกาไปใช้เองที่คูหา ไรท์ติ้งอินไทยขอนำเสนอวิธีการเลือกปากกาเพื่อลดโอกาสความผิดพลาดจากการทำบัตรเลือกตั้งเสีย

ปากกาล่องหนมีจริงหรือไม่

หากพิจารณาความเป็นไปได้และแนวโน้มของเนื้อหาที่ผู้ใช้นำเสนอบนโซเชียลมีเดีย ปากกาล่องหนในบริบทที่แสดงความกังวลกันนั้น เป็นปากกาชนิดที่สามารถลบหมึกได้ ซึ่งถูกวางจำหน่ายอย่างกว้างขวางโดยบริษัท Pilot ภายใต้ชื่อทางการค้า Pilot FriXion

ภาพปากกา Pilot FriXion จาก JetPens

หลักการการทำงานของปากกา Pilot FriXion คือเมื่อลบปากกาด้วยยางลบเฉพาะที่ปลายหัวปากกา กระดาษจะมีความร้อนสูงขึ้นมาก และน้ำหมึกเฉพาะของ Pilot FriXion จะเปลี่ยนสีจากสีหมึกเป็นสีใสเมื่อกระดาษร้อนเกินประมาณ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ทำให้ดูเหมือนว่าหมึกนั้นหายไปจากกระดาษ

ปากกาดังกล่าวไม่สามารถใช้ยางลบธรรมดาลบหมึกออกจากปากกาได้ เพราะยางลบลบดินสอไม่สามารถทำให้กระดาษมีความร้อนไปจนถึงจุดที่น้ำหมึกเฉพาะเปลี่ยนสี

ข้อแนะนำที่ดีที่สุด: ตรวจสอบปากกาที่เตรียมไว้ให้ในคูหา และใช้หากไม่พบความผิดปกติ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ระบุใจความสำคัญของการทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไว้ในส่วนที่ 5 ข้อที่ 138 ไว้ว่า

การออกเสียงลงคะแนนให้ทำเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง

จะสังเกตได้ว่าระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดถึงวิธีการทำเครื่องหมาย หรือข้อจำกัดของปากกาบนกระดาษแต่อย่างใด ดังนั้นหากตีความตามตัวระเบียบนั้น การใช้ปากกาที่เตรียมมาเองเพื่อการเลือกตั้งก็ย่อมสามารถทำได้

อย่างไรก็ดี ไรท์ติ้งอินไทยแนะนำว่าหากเป็นไปได้ ให้ใช้ปากกาของคูหาเลือกตั้ง โดยหากกังวลว่าปากกาเป็นปากกาลบได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นโดยการดูว่าที่ปากกาไม่มีหัวยางลบ ซึ่งจะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นมากในระดับหนึ่ง

เลี่ยงการใช้ปากกาที่อาจทำให้บัตรเลือกตั้งฉีกขาด

หากท่านยังยืนยันที่จะพกปากกาไปใช้เองในคูหาเลือกตั้ง ทีมงานไรท์ติ้งอินไทยขอให้ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษต่อความเสี่ยงในการทำบัตรเลือกตั้งฉีกขาด เนื่องด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีการกำหนดโทษของการทำบัตรชำรุดโดยจงใจไว้ว่า

ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชํารุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี

ดังนั้น ทีมงานไรท์ติ้งอินไทยจึงแนะนำว่าหากท่านต้องการพกปากกาไปเลือกตั้งเอง ควรหลีกเลี่ยงปากกาที่หัวค่อนข้างแหลมและเสี่ยงการทำบัตรเลือกตั้งฉีกขาด (เช่นปากกาหมึกซึมหัวขนาด EF หรือ F) เนื่องจากอาจส่งผลให้บัตรเลือกตั้งของท่านขาด และอาจนำมาสู่การเสียคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนั้น (ด้วยการนับบัตรที่ชำรุดเป็นบัตรเสีย) ได้

หากต้องแนะนำปากกา ทีมงานแนะนำให้เลือกใช้ปากกาหมึกซึม ลูกลื่น หรือปากกาหัวสักหลาดธรรมดา หมึกสีดำหรือน้ำเงิน ที่ไว้ใช้เซ็นเอกสารทั่วไป

เข้าคูหา กาหน้าประวัติศาสตร์

ภาพการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2550 (ภาพจากผู้ใช้ Tevaprapas ผ่านโครงการวิกิมีเดีย คอมมอนส์)

ไรท์ติ้งอินไทยขอใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทุกท่านที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือนอกเขต ร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ณ เขตเลือกตั้งของท่าน

คูหาลงคะแนนเสียงจะปิดรับการแสดงสิทธิ์ในเวลา 17:00 โดยหากท่านแสดงตัวที่เขตเลือกตั้งก่อนเวลาดังกล่าว จะยังมีสิทธิ์เลือกตั้งแม้จะเลยเวลาไปแล้ว

ไรท์ติ้งอินไทยรวบรวมลิงก์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงไว้ด้านล่างนี้

เพราะไรท์ติ้งอินไทยเชื่อว่าหนึ่งเสียงกากบาทของท่าน จะมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางของประเทศที่จะเดินหน้าต่อไป

อ้างอิง

Sirakorn Lamyaihttp://srakrn.me
ด้วยความที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ศิระกรจึงพยายามมองการซื้อปากกาแต่ละด้ามเป็น "การลงทุน" และอยู่ในโลกของการพยายามหาปากกาที่ค่าตัวไม่แพงแต่มีคุณภาพสูงมาใช้เรื่อยๆ ถึงกระนั้น ศิระกรก็กำลังพยายามกระโดดไปโลกของปากกาในฐานะเครื่องประดับ และหวังว่าจะได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง

ติดตามเราบน Facebook

เนื้อหายอดนิยม

4 ร้านเครื่องเขียนแห่ง “สามย่านมิตรทาวน์” ที่ไม่ควรพลาด

สามย่านมิตรทาวน์ (Samyan Mitrtown) จุดนัดพบแห่งใหม่เปิดตัวแล้ว ไรท์ติ้งอินไทยขอแนะนำ 4 ร้านเครื่องเขียนที่ตั้งอยู่ในห้าง สำหรับผู้ชื่นชอบที่ไม่ควรพลาด

พรีวิว Starbucks Moleskine Planner 2021

ไรท์ติ้งอินไทย พาพรีวิว Starbucks Moleskine Planner ของปี 2021 ที่เพิ่งออกมา ในลวดลายสีฟ้าจากที่มีให้เลือกทั้งหมดสามลาย

รีวิว ปากกาหมึกเจลมูจิ (MUJI Gel Pen) ของดีที่ซื้อให้ก็ได้ ใช้เองก็ดี

ไรท์ติ้งอินไทย พาท่านพบกับ รีวิวเครื่องเขียน ที่ครั้งนี้เป็น ปากกาหมึกเจลมูจิ (MUJI Gel Ink Pen) ยอดนิยม ที่เขียนได้ดี ใช้ง่าย ใช้เองก็ได้ ให้คนอื่นก็ดี

5 เหตุผลที่คุณควรใช้ “ปากกาหมึกซึม”

ไรท์ติ้งอินไทย ขอเสนอ 5 เหตุผลที่คุณควรใช้ปากกาหมึกซึม เป็นหนึ่งในเครื่องเขียนหลักในชีวิตประจำวัน นอกเหนือไปจากปากการูปแบบที่คุณคุ้นเคย

ลูกลื่น โรลเลอร์บอล เจล และหมึกซึม: เลือกปากกาชนิดไหนดี?

หนึ่งในคำถามสำคัญของผู้ที่พยายามเลือกปากกา ไม่ว่าจะเป็นด้ามโปรดสำหรับเขียนในชีวิตประจำวัน หรือด้ามพิเศษสำหรับออกงาน คือมีปากกาชนิดไหนให้เลือกบ้าง และจะเลือกอย่างไรดี ไรท์ติ้งอินไทย จึงขอนำเสนอบทความแนะนำชนิดของปากกาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้เริ่มต้นสนใจเลือกปากกาอย่างพิถีพิถันครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบลูกลื่น โรลเลอร์บอล เจล หรือหมึกซึม

บทความที่เกี่ยวข้อง