30 กรกฎาคม 2021
ประกาศของเว็บรายงานประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

เพื่อมาตรฐานในการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนถึงส่งเสริมความโปร่งใส ทีมงานไรท์ติ้งอินไทยจึงออกรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยความสมัครใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับเว็บไซต์ในการแสดงออกถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ปรัชญาของความโปร่งใส (transparency) ต่อผู้อ่าน คือสิ่งสำคัญที่สุดของทีมงานไรท์ติ้งอินไทย ซึ่งยึดถือตลอดมาในการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และผู้อ่านทุกท่านคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเว็บไซต์

ความโปร่งใสมาพร้อมกับความเชื่อใจ (trust) และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ซึ่งคาดหวังในความตรงไปตรงมา ไม่ได้รับข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยหลักการนี้ ทีมงานไรท์ติ้งอินไทยจึงจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเป็นหนึ่งในมาตรฐานของเว็บไซต์ และเราจะพยายามทำอยู่เรื่อยๆ ทุกปี เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังจะได้เห็นแนวโน้มของตลาดและความต้องการทั้งหมดโดยรวม

ข้อมูลทั้งหมดของรายงานฉบับนี้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จึงยังมีข้อมูลไม่ครบปี

ท่านสามารถอ่านรายงานฉบับนี้ โดยดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้ที่นี่ (เป็นสกุล PDF) และสามารถเปิดอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการอ่านไฟล์สกุล PDF หรืออ่านได้จากด้านล่างนี้

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ด้วยดีเสมอมา

ทีมงานไรท์ติ้งอินไทย

WITANRE2018

ทีมงานไรท์ติ้งอินไทย
Writing in Thai (ไรท์ติ้งอินไทย) เว็บไซต์รวบรวมเรื่องราวของ ปากกา ปากกาหมึกซึม และเครื่องเขียนอื่นๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ มีทั้งปากกาหมึกซึม ดินสอ ปากกาลูกลื่น ข่าว อัพเดต ความรู้ หมึก การเขียน รีวิว เทคนิค สาระและความรู้

ติดตามเราบน Facebook

เนื้อหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -