Sailor ประกาศเรียกคืนหลอดหมึก Blue Black เนื่องจากอาจมีหลอดหมึกสีดำปะปน

Sailor ผู้ผลิตปากกาจากญี่ปุ่นประกาศเรียกคืนหลอดหมึก Sailor Blue Black แบบบรรจุ 12 หลอดต่อกล่อง ซึ่งผลิตระหว่างวันที่ 12 ถึง 30 ธันวาคม 2561 เหตุผลของการเรียกคืนคือพบหลอดหมึกสีดำ (Black) บรรจุปะปนมาในหลอดหมึกสี Blue Black

ภาพบรรจุภัณฑ์ของหลอดหมึกที่เรียกคืน (จาก Sailor Press Release)

ลูกค้าที่ซื้อหมึกดังกล่าวในญี่ปุ่นสามารถนำหลอดหมึกไปเปลี่ยนคืนที่ตัวแทนจำหน่ายของ Sailor ได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนไปใช้หมึกหลอดสีดำแทนที่หมึกหลอดสีน้ำเงินทันทีจะไม่ทำให้ปากกาเสียหายจากการผสมกันของหมึกแต่อย่างใด

ในประกาศเรียกคืน Sailor ขออภัยอย่างสูงกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความเชื่อมั่นของแบรนด์

สำหรับผู้ที่มีหมึกหลอดดังกล่าว ทีมงานไรท์ติ้งอินไทยแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อเปลี่ยนหลอดหมึก (ซึ่งสีของหมึกอาจสังเกตจากตัวหลอดหมึกได้ยากมาก) และสังเกตสีของหมึกเมื่อเขียนเอกสารไปได้สักพัก

หากเป็นหมึกหลอดที่ซื้อจากประเทศไทย ขอให้ติดตามประกาศว่าด้วยการเปลี่ยนคืนจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งทางไรท์ติ้งอินไทยจะรายงานความคืบหน้าทันทีที่ได้รับแจ้งครับ

ที่มา: Sailor Press Release

Facebook Comments